„Europrotų“ rudens sezono rezultatai

Rudens sezono I etapo rezultatai

Komanda I II III IV V Pap. Suma Vieta
1 Kaimynai 1 1 5,5 1,5 9 0 18 V
2 Makaulėnai ir CO 0 3 8 4,5 9 3 27,5 II
3 Telšių bičiulių ratas 3 3,5 5,5 5 9 0 26 IV
4 Oxygen 2 1 8,5 5 10 0 26,5 III
5 Didelė cikaunos 5 4,5 9 4 10 0 32,5 I

Rudens sezono II etapo rezultatai

Komanda I II III IV V Pap. Suma Vieta
1 Kaimynai 5 7 4 5,5 6 0 27,5 I
2 Makaulėnai ir CO 0 3 5 2 3 3 16 V
3 Telšių bičiulių ratas 9 6 5,5 5 0 0 25,5 III
4 Oxygen 1 3 7 5,5 6 0 22,5 IV
5 Didelė cikaunos 3,5 6 5,5 3,5 8 0 26,5 II

Rudens sezono III etapo rezultatai

Komanda I II III IV V Pap. Suma Vieta
1 Kaimynai 5 9 7 4 0 0 25 IV
2 Makaulėnai ir CO 3 3 3 6 1 3 19 V
3 Telšių bičiulių ratas 8 8,5 9 4 5,5 0 35 I
4 Oxygen 5 3,5 5,5 8 5 0 27 III
5 Didelė cikaunos 6 7 4 7 6 0 30 II

Rudens sezono IV etapo rezultatai

Komanda I II III IV V Pap. Suma Vieta
1 Kaimynai 2,5 4 3,5 8 5,5 0 23,5
2 Makaulėnai ir CO 2,5 2,25 4,5 5 1 3 18,25
3 Telšių bičiulių ratas 2,75 4,5 5,5 8,5 7 3 31,25
4 Oxygen 3,75 2,75 7 7,5 4,5 0 25,5
5 Žali (nepatyrę, neįgudę) 3,5 6 4,5 5,5 4 0 23,5
6 Didelė cikaunos 5 3,5 5,5 7,5 4 0 25,5

Rudens sezono rezultatai

Komanda I II III IV Suma Vieta
1 Kaimynai 18 27,5 25 23,5 94 IV
2 Makaulėnai ir CO 27,5 16 19 18,25 80,75 V
3 Telšių bičiulių ratas 26 25,5 35 31,25 117,75 I
4 Oxygen 26,5 22,5 27 25,5 101,5 III
5 Žali (nepatyrę, neįgudę) 0 0 0 23,5 23,5 VI
6 Didelė cikaunos 32,5 26,5 30 25,5 114,5 II